HOTLINE: 02822135752 - 028 38582904 - 0168.9999.808   
Trang chủ > Đèn Led - Daylight > Đèn Daylight - Fresnel

FilmGear HMI Daylight Par Faceted 1800W + Electronic Ballast 1.8kW/1.2kW/575W V3 (300Hz)


VỀ LGK CAMERA
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thứ 2 - thứ ̃ 7 : 9h - 18h
Chủ nhật : Nghỉ.
Tel : (028) 22135752 - (028) 3858 2904 -  0168 9999 808
Hotline : 0168 9999 808